3. Rudolf Cogan

Povolání: právník a ekonom, radní kraje pro finance a IT
*1971

Tituly: JUDr. Ing., Ph.D.

Je ženatý, má dvě děti (15 a 3 roky)

Vzdělání:
1985 – 1986 Gymnázium Nová Paka; 1986 – 1987 Gymnázium Jablonec nad Nisou; 1987 – 1989 Gymnázium Praha 7;

1990 – 1996 Univerzita Karlova, fakulta právnická, absolvent pro obor právo; 1992 – 1993 Univerzita Karlova, fakulta filozofická, obor filozofie-ekonomie; 1996 – 1999 Vysoká škola ekonomická, fakulta financí a účetnictví, absolvent pro obor finance;

2005 Univerzita Karlova, fakulta právnická, rigorózní zkouška pro obor správní právo; 2000 – 2007 Vysoká škola ekonomická v Praze, národohospodářská fakulta, doktorské studium, absolvent pro obor hospodářská politika a správa; 2009 Advokátní zkouška;

Zaměstnání:
1992 – dosud podnikatel (obvykle společník s. r. o. věnující se právní a finanční agendě); 2002 – dosud člen zastupitelstva města Nová Paka; 2005 – 2009 Ministerstvo pro místní rozvoj, externím poradcem v odboru regionální přeshraniční spolupráce; 2006 – 2009 koncipient advokátní kanceláře JUDr. Milan Kudyn; 2006 – 2010 místostarosta města Nová Paka odpovědný mj. za finance, veřejnoprávní agendu, práci výborů, dotace, zdroje informací a systémové otázky, předseda silničního výboru; 2010 – 2014 starosta města Nová Paka, odpovědný mj. za participaci občanů, stavební investice, dopravu, právní problematiku, bezpečnost, výbory zastupitelstva a osadní výbory, zajišťování přenesené působnosti, strategie a koncepce, člen silničního výboru, člen výboru pro rozvoj; 2012 – 2016 člen zastupitelstva kraje, předseda sportovního výboru; 2012 – dosud advokát; 2016 – dosud radní Královéhradeckého kraje pro finance a informační technologie;
pedagogická činnost: Vysoká škola ekonomická, fakulta národohospodářská, katedra veřejné správy a regionálního rozvoje, resp. katedra práva; 2000 – 2005 předmět správní řízení a správní soudnictví; 2006 – 2007 předmět úvod do teorie státu, regionu a evropských institucí; Univerzita Pardubice, fakulta ekonomicko-správní; 2007 – 2009 právní předměty;

Publikování:
Krajské zřízení, knižní monografie, vydalo ASPI v r. 2004, ISBN 80-7357-041-6, počet stran 410 (cena za vědeckou publikační činnost VŠE); Tvorba rozpočtu samosprávy, článek, publikován v časopisu Obec a finance č. 5/2004, ISSN 1211-4189, strana 1; Hejtman odborný článek, publikováno v časopisu Správní právo č. 6-7/2006, ISSN 0139-6005, počet stran 32; Volba zastupitelstva kraje příspěvek do sborníku Reforma veřejné správy, vydalo ASPI v roce 2007, ISBN 978-80-7357-300-3, počet stran příspěvku 22; Zákon o krajích – komentář, vydalo ASPI v r. 2015, ISBN 978-80-7478-793-5, počet stran 341, 2. vydání v r. 2019;

Sport:
atletika: sportovní chůze: Mistr České republiky 1991, 1992, 2006, Mistrovství světa juniorů 9. místo (1990), běh na 100 km: Mistrovství České republiky (2010) – 2. místo, Mistrovství světa (2012) – 47. místo; Triatlon: Mistrovství České republiky 3. místo (2009), 2. místo (2010 a 2011), Mistrovství Evropy 24. místo (2009), 19. místo (2011), 8. místo (2013), Mistrovství světa 28. místo (2010) a 16. místo (2013); plavání: Mistrovství České republiky v zimním plavání 2. místo (2002) a 3. místo (2003); Me: 2001 – 2005 člen předsednictva Českého atletického svazu; 2005 – 2009 předseda arbitrážní rady Českého atletického svazu; 2014 – 2016 člen rady České triatlonové asociace;

Jazyky: anglický jazyk C2, německý jazyk B2, španělský jazyk B1, ruský jazyk B1;

Zájmy: věda a umění;