9. Milan Brandejs

Povolání: ředitel Společnosti pro destinační management Broumovska (koordinace a marketing cestovního ruchu na území CHKO Broumovsko) a jako OSVČ realitní specialista ve společnosti Broker Consulting.

*1968

V roce 1986 jsem s vyznamenáním maturoval na Gymáziu v Broumově. Řádné pětileté studium na učitele jsem nedokončil, ale potřebné pedagogické vzdělání jsem získal studiem na Ped. fak. HK při zaměstnání na Středním odborném učilišti v Teplicích nad Metují, kde jsem působil 12 let jako vychovatel a později jako vedoucí stravování. Krátce jsem působil jako obchodní manažer v polické mlékárně MILPO. Čtyři volební období (2002 – 2018) jsem měl tu čest být starostou v Teplicích n. Met., kdy jsem se aktivně podílel na přípravě a realizace řady projektů, které byly mnohdy financovány z dotaci ČR a EU. Vždy jsem se snažil používat zdravý selský rozum, stát nohama pevně na zemi, spolupracovat s odborníky, ale i moudrými a zkušenými lidmi, kterým v první řadě nešlo o vlastní prospěch. Největším našim úspěchem byla příprava a realizace výstavby Sportcentra Teplice nad Metují, sportoviště se třemi víceúčelovými tenisovými kurty zastřešenými nafukovací halou, se sociálním zázemím, posilovnou a squashovým kurtem v přilehlé budově. Dále pak celková rekonstrukce budovy teplické radnice – bývalého zámku z r. 1599, vč. statického zajištění objektu a modernizace vytápění budovy ekologickým tepelným čerpadlem. V neposlední řadě jsem pyšný na realizaci oprav a rekonstrukcí nejenom mnoha místních komunikací, ale i na prosazení oprav krajských silnic na území našeho města. Jako člen představenstva VAK Náchod a.s. jsem byl 16 let spoluzodpovědný za řízení, rozvoj a stabilitu jedné z nejsilněších vodárenských spoolečností v republice. Dodnes jsem aktivním členem výborů zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro dopravu, regionální rozvoj a bcestovní ruch a členem dozorčí rady Údržby silnic KHK.

Vážím si spolupráce s lidmi, kteří umí a vědí… Aktivně spolupracuji s lidmi, kterým není lhostejný život našich spoluobčanů v regionu. Před léty jsem byl u založení Místní akční skupiny Broumovsko+, prostřednictvím které bylo ze Státního zemědělského intervenčního fondu do našeho regionu nainvestováno několik desítek milionů korun. Prostředky využívaly kromě zemědělců a obcí i neziskový sektor a drobní podnikatelé. Z pozice ředitele oblastní destinační společnosti dlouhodobě podporuji i neinvestiční projekty, především v oblasti cestovního ruchu a kultury.

Od mládí sportuji. V TJ Slavoj Teplice n. M. jsem začínal sjezdovým lyžováním, brzy se přidal tenis, cyklistika a především fotbal, kterému se věnuji dodnes. Na sklonku aktivní kariéry přišla výzva, která se nedala odmítnout a od roku 2012 jsem zakládajícím členem fotbalového reprezentačního týmu starostů, který hned v roce 2012 získal zlaté medaile na EURO v Polsku a v roce 2016 jsme v Uherském Hradišti skončili na 3.místě. Ve volném čase se dále věnuji chalupě, malému hospodářství na statku svých rodičů, turistice a samozřejmě rodině.

Jsem otcem dvou dětí z prvního manželství. Se svou druhou ženou se pokoušíme spoluvychovávat čtyři vnoučata. Život jde a půjde dál… Přestože již vím, že se nedá vyhovět všem lidem, jsem připraven i nadále jednat tak, abych se mohl dívat všem svým potomkům s čistým svědomím do očí.