BUDEME KRAJ ŘÍDIT nikoliv jako firmu, ale JAKO DOBŘÍ HOSPODÁŘI

 

Díky dlouholetým odborným a manažerským schopnostem, znalosti krajské problematiky, potřebným zkušenostem z krizového řízení a prověřené vzájemné spolupráci.

 

                #mamenatosilu

 

 

CHCEME NAVÁZAT

na produktivní spolupráci při správě kraje v uplynulém, mimořádně úspěšném volebním období, v němž se ve svěřených úsecích samosprávy zejména i díky aktivní činnosti čtyřech radních za ODS, Starosty a Nezávislé a Východočechy podařilo:

| zvýšit investice do silnic |
| nastavit nová pravidla pro zajišťování dopravní obslužnosti |
| dostavět areál náchodské nemocnice za 1,6 miliardy Kč |
| zkvalitnit střední školy a investovat do nich 1,5 miliardy Kč |
| doplatit dluh kraje částkou 450 milionů Kč |

   

BEZ PLANÝCH SLIBŮ – KOMPETENTNĚ DLE PRIORIT A SKUTEČNÝCH MOŽNOSTÍ!

   

• stabilizujeme výdaje na organizace kraje. zefektivníme náklady
• vyčleníme odpovídající objem finačních prostředků na investice 
• vrátíme řízení nemocnic do rukou kraje
• zachováme síť krajských nemocnic ve stávajícícm rozsahu a budeme pokračovat v investicích do zdravotnických zařízení
• zajistíme dostupnou primární lékařskou péči
• navýšíme počet lůžek v sociální oblasti. zajistíme uzemní rovnost pobytových a terénních služeb hospicové péče
• postáráme se o dostupnost terénních a odlehčovacích služeb ve všech obcích
• budeme pokračovat v nastaveném trendu navyšování peněz na opravy a rekonstrukce krajských silnic
• nepolevíme v tlaku i součinnosti kraje se státem pro dokončení dálničních úseků D11 do královce a D35 do jičína.
• donutíme stát k opatřením omezujícím nákladní tranztní dopravu přes obce a města
• budeme usilovat o další investice státu do železniční infrastruktury
• zkvalitníme výuku – vytvoříme podmínky pro kvalitní učitele, jejich motivaci, spolupráci a budeme investovat

• budeme rozvíjet sport pro všechny – podpoříme systematickou práci s mládeží, venkovské sportovní soutěže, zlepšíme sportovní výuku u všech typů škol
• podpoříme místní kulturu, obnovu památek, tradic i současné umění
• jsme hrdi na naše krajské zemědělce, ovocnáře i zelináře a budeme je podporovat
• podpoříme všechny kroky k zadržování vody v krajině a donutíme vodohospodářské společnosti k řádnému hospodaření s ní
• investujeme do staveb, které zlepší životní prostředí v dané lokalitě
• budeme nadále rozvíjet program na obnovu venkova a pohraničí
• naším cílem je ohleduplný cestovní ruch atraktivní pro turisty a přínosný i ohleduplný pro místní obyvatele
• umíme efektivně řídit složky integrovaného záchranného systému při mimořádných situacích a průběžně na ně připravovat města i obce
• podpoříme zajištění odpovídajícího vybavení složek integrvaného záchranného systému